Real Time Web Analytics

27 февр. 2015 г.

Finanţare nerambursabilă pentru înfiinţarea unei plantaţii Nucifere din Fondurile Uniunii Europene.

Fondurile se acordă prin intermediul măsurii 121-Modernizarea exploataţiilor agricole şi asigură o susţinere financiară de 50% din valoarea eligibilă a proiectului. Dacă vrei să faci o astfel de investiţie, trebuie să ştii că sumele nerambursabile se acordă numai pentru înfiinţarea livezii şi nu acoperă costurile cu întreţinerea ei până la momentul intrării pe rod. „Banii de la UE acoperă, astfel, cheltuielile cu pregătirea terenului, achiziţionarea materialului săditor şi a unui sistem antigrindină”, explică Roxana Ştefănescu, consultant în cadrul Agrofinance Group. Totodată, se acordă finanţare nerambursabilă şi pentru procurarea unui sistem de irigare, împrejmuirea livezii, construirea unui depozit frigorific şi achiziţia materialului de sprijin-picheţi. Poţi obţine finanţare, inclusiv, pentru procurararea maşinilor şi a utilajelor specifice, ca de exemplu un tractor, un plug, o maşina de stropit sau uneltele de tăiere şi curăţire. Cât te costă? Valoarea investiţiei într-o plantaţie pomicolă depinde în primul rând de suprafaţa pe care se întinde livada. În plus, preţul materialului săditor este diferit în funcţie de soi şi de vârstă. Dacă vrei să diminuezi timpul de aşteptare până la intrarea pe rod, poţi utiliza material săditor de doi ani, crescând astfel gradul de rezistenţă a pomului şi reducând numărul de pomi pierduţi. În medie, pentru o suprafaţă de livadă de patru ari, costurile totale pornesc de la 5.000 de euro. „Totuşi, pentru a fi rentabilă, este necesară totuşi o investiţie de minimum 10.000 de euro“, punctează consultantul Agrofinance Group. Mai mult decât atât, costurile totale depind de zona în care se află plantaţia. Şi asta pentru că în primii doi ani de la înfiinţare (timpul necesar pentru ca producţia să înceapă), va trebui să suporţi manopera pentru tăierea şi stropirea pomilor, activităţi realizate cu muncitori. Ia în calcul un cost de aproximativ 4.000 de lei pentru întreţinerea unui hectar de cireşi în primii doi ani şi unul de 5.000 de lei dacă ai plantat pruni sau caişi. Investiţia minimă este însă mult mai mare dacă ai în vedere şi alte lucrări sau dacă vrei să achiziţionezi utilaje. Astfel, îţi vei putea recupera investiţia cel puţin după cinci ani, ţinând cont de perioada necesară pentru intrarea pomilor pe rod. Cum procedezi? Aplicaţiile sunt deschise persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor sau asociaţiilor familiale, dar şi cooperativelor agricole, cât şi societăţilor comerciale. Pot aplica chiar şi persoanele fizice, cu condiţia să se autorizeze la 30 de zile de la data notificării selectării proiectului. Dosarul tău va trebui să cuprindă documentele standard solicitate la măsura 121: studiu de fezabilitate, avizele de mediu, certificate fiscale şi documente care atestă statutul tău juridic şi drepturile de proprietate sau arendă asupra terenului. Dacă ai beneficiat de finanţare din fonduri SAPARD, va trebuie ataşezi o dovadă în acest sens, iar dacă ai un credit, un grafic de rambursare. Dacă nu te descurci la întocmirea dosarului şi completarea cererii de finanţare, apelează la o firmă de consultanţă. Ulterior, dosarul tău va fi depus la Oficiul Judeţean de Plăţi, care verifică conformitatea dosarului şi îl trimite mai departe pentru a fi evaluat. Iar dacă obţii finanţare, poţi să începi liniştit demararea lucrărilor, cu condiţia să dispui de partea ta de cofinanţare. Cum obţii bani mai mulţi Sprijinul nerambursabil oferit de Uniunea Europeană este de 50% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu poate depăşi plafonul de un milion de euro. Există însă şi excepţii. Pentru zona Bucureşti- Ilfov, este prevăzut un ajutor de cel mult 40% din valoarea eligibilă. Valoarea sprijinului european poate creşte cu 5% dacă beneficiarul investiţiei este o persoană fizică sub 40 de ani sau dacă persoana juridică are un asociat unic sub această vârstă. Totodată, finanţarea europeană poate creşte cu 10% pentru investiţiile realizate în zone montane cu handicap natural. Acte la dosar Memorial justificativ Bilanţul pe 2008 Acte de proprietate asupra terenului Document APIA de înscriere în registrul fermelor Nota de constatare privind echipamentele Datele de contact ale băncii Declaraţie privind angajamentul de cofinanţare Cazier fiscal, certificate fiscale Adeverinţa DSVSA, notificare de la Direcţia de Sănătate Publică Certificat constatator ORC cu menţiunile capital privat 100% Copii după actele de identitate ale reprezentanţilor legali, certificate de înmatriculare La ce uşi batem 1. Firma de consultanţă 2. Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) 3. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) 4. Banca Paşi de urmat 1. Alegerea firmei de consultanţă 2. Întocmirea dosarului de finanţare 3. Depunerea dosarului la oficiul APDRP 4. Evaluarea şi punctarea dosarului 5. Încheierea contractului de finanţare 6. Implementarea proiectului – realizarea efectivă a investiţiei Adrese utile www.istis.ro Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Societatea Naţională a Pomicultorilor din România www.apdrp.ro Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.madr.ro Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Telverde pentru sesizarea dificultăţilor de accesare a fondurilor europene: 0800 800 644