Real Time Web Analytics

2 мар. 2014 г.

Subvențiile acordate pentru creștere plantațiilor de Nuci în Moldova și susținerea de către stat a ramurii nucifere.

Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productive al nucului
Conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al nucului se reglementează de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia pentru Silvicultură «Moldsilva» şi autorităţile administraţiei publice locale.
Articolul 5. Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc
Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc se efectuează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, gestionare ale plantaţiilor de nuci, în comun cu specialişti din domeniu, în termenul stabilit de Guvern.
Capitolul II
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURII
Articolul 6. Direcţiile principale ale activităţii organelor de stat în domeniul culturii nucului
Direcţiile principaleale activităţii organelor de stat în domeniul culturii nucului sînt:
a) conservareaşi folosirea raţională a patrimoniului existent prin adoptarea de măsuri ce interzic defrişarea sau deteriorarea plantaţiilor de nuci sau pomilor răzleţi, indiferent de forma de proprietate;
b) extinderea suprafeţelor plantate cu nuci şi sporirea potenţialului lor productiv prin elaborarea şi implementarea, înmod obligatoriu, aunor recomandări speciale, analoage celorfolositeîn pomicultura intensivă;
c) colectarea şi prelucrarea nucilor, obţinerea unei producţii condiţionate, îmbunătăţirea calităţii ei şi competitivităţii pepiaţa externă;
d) comercializarea nucilorşiproduselor derivate, promovarea politicii în domeniul preţurilor, şi impozitării;
e) implementarea progresuluitehnico-ştiinţific în producţie;
f) asigurarea producătorilor cu informaţia necesară;
g) folosirea nucilor în alimentaţia publică, industria alimentară şi farmaceutică, iar a lemnului de nuc - în industria mobilei;
h) atragerea investiţiilor în cultura nucului, inclusiv pentrucrearea de întreprinderi prelucrătoare;
i) stabilirea responsabilităţii factorilor de decizie pentru executarea măsurilor adoptate, sancţionarea pentru încălcareaactelor normative ce reglementează activitatea legată de cultura nucului.