Real Time Web Analytics

15 янв. 2013 г.

Producţia de nuci a Republicii Moldova, Importul de nuci al Moldovei.


Exportul nucilor e în creştere
Pe piaţa europeană există o cerere la produsele nucifere care creşte în fiecare an şi nu este satisfăcută pe deplin.
În ultimii ani producţia anuală de nuci pe ţară a constituit 22 - 33 mii tone din care se exportă aproximativ 80%: în UE (Franţa - 40.6%, Grecia - 17.9%, Germania - 9%, Austria - 7%), precum şi în Turcia, Elveţia, Siria, Irak ş.a.. Din cauza neomogenităţii, producţia este comercializată numai prelucrată în miez.

Pe de altă parte, anual, Republica Moldova importă în medie 4,3 mii tone de nuci în coajă. Cele mai multe nuci în coaja au fost importate în 2010 din Franța - 3,4 mii tone.
Nucul grecesc şi-a primit denumirea din cauza că în timpurile străvechi era adus în Rusia din Grecia. Denumirea de Walnut provine de la Welsch vechea denumirea Galiei, fiindcă provine de pe teritoriul actual al Ftanţei şi Italiei.