Real Time Web Analytics

15 янв. 2013 г.

Creşterea suprafeţelor de plantaţii nucifere în Moldova


Plantaţiile de nuci cresc cantitativ şi cantitativ
În Prezent pe teritoriul Moldovei sunt plantate 12 mii ha de culturi nucifere, inclusiv cu material săditor de import (Franţa) - 3mii ha. În 2012 intră pe rod în jur de o mie de ha soiuri franceze. Anual se plantează mai mult de 1000 ha culturi nucifere. Astfel, graficul Programului de Dezvoltare a Culturilor Nucifere până în 2020 se respectă ba chiar poate fi îndeplinit înainte de termen.
Uniunea Asociaţiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova,  afirmă că există mari progrese în producerea materialului săditor altoit propriu (se importă foarte puţin, în 2006 - 2009 se importau 20-30 mii de pomi altoiţi, din 2010 mai puţin de o mie). În ultimii ani s-a îmbunătăţit proiectarea în teren, se folosesc tehnologii de perspectivă la plantare, îngrijirea şi exploatarea livezilor plantate, au fost  mecanizate unele procese de plantare şi nu în ultimul rând, s-a îmbunătăţit atenţiea din partea statului.
R Moldova se incandrează în  acele 7% din suprafaţă care au condiţii prielnice pentru cultivarea nucilor.