Real Time Web Analytics

2 мар. 2014 г.

Creșterea nucilor în republica Moldova sau afacere cu nucifere din Republica Moldova.

Sectorul agrar a fost şi rămîne a fi, în mod tradiţional, pilonul de bază al economiei naţionale, contribuind  cu aproximativ 12 la sută în crearea PIB-ului în ultimii 5 ani,  iar în 2011 Republica Moldova a înregistrat unul dintre cele mai ridicate nivele de ocupare a populaţiei în sectorul respectiv, fiind antrenate peste 27 la sută din totalul populaţiei. Astfel încît, ţara noastră dispune de avantaje competitive în domeniul agriculturii şi anume în cel al fructelor şi legumelor, respectînd cele 3 elemente principale ale competitivităţii – preţ, calitate şi model.
Plantaţiile de nuci au fost înfiinţate în Moldova în anii 1990, pînă atunci creşterea nucilor era practicată doar în gospodăriile ţărăneşti şi de-a lungul fîşiilor de protecţie. Potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltarea Culturilor Nucifere, pînă în anul 2020 suprafaţa plantaţiilor de nuci va atinge cel puţin 14 mii hectare, iar recolta nucilor necurăţate va constitui 60 mii de tone, în prezent ea fiind de 25-35 mii tone. Cultivarea nucului în Republica Moldova are o însemnătate  economică şi socială. Miezul de nucă este un produs alimentar, care se foloseşte atît în stare proaspătă, dar ca şi materie primă în industria alimentară. Un mic studiu realizat despre preţurile acestui produs peste hotarele ţării, ne demonstrează vizibil profitabilitatea acestui domeniu, un singur kilogram costînd în străinătate 10, chiar şi 12 euro, pe cînd la noi se vinde cu numai 4 sau 5 euro.
Miezul de nucă autohton este natural spre deosebire de cel obţinut în alte ţări, avînd calităţi gustative mult mai bune şi o compoziţie biologică mult mai bogată. Producerea şi exportul nucilor aduce un profit considerabil statului. Conform bazei de date a ONU, producţia anuală de nuci pe ţară a constituit în ultimii ani 22-33 mii tone, din care se exportă aproximativ 80 la sută, ceea ce se echivalează  cu 17-26 mii tone. Principala piaţă de desfacere o constituie Uniunea Europeană, Franţa fiind direcţia strategică a nucilor moldoveneşti cu 40,6 la sută din totalul producţiei. Franţa este urmată de Grecia, cu 18 la sută, Germania – 9 la sută şi Austria – 7 la sută. În afara hotarelor UE  Moldova exportă o parte din nuci şi în Turcia, Elveţia, Siria. Începînd din anii 2000, Republica Moldova ocupă locul 5-9 în lume la exportul miezului de nucă.
Totodată,  această afacere necesită puţină răbdare şi investiţii mici, deoarece aceştia au roadă doar timp de 5-6 ani după ce sunt plantaţi . De exemplu, pentru a întreţine un hectar de nuci, acesta are nevoie de cheltuieli maxime de 200 euro pe un an, deci timp de 5 ani, se vor investi 1000 euro. Pe o suprafaţă de un hectar, se pot planta 100 de copaci, ce costă în jur la 1250 euro. În total suma investită va fi de 2250 euro. După ce pomul atinge vîrsta matură, de la acesta putem obţine aproximativ 40 kg de nuci, astfel de la un hectar de copaci vor fi 4 tone de nuci, care după prelucrare se vor echivala cu 1,2 tone de miez de nucă. Potrivit calculelor, profitul cîştigat de la numai un hectar de plantaţii de nuc, va fi echivalent cu 10.000 euro, de 4,5 ori mai mult decît suma investită.
În concluzie pot sa menţionez faptul că nu în zadar nucul este numit în popor ‘‘ Regele pomilor’’, acesta fiind o cultură exclusivă, profitabilă şi utilă din toate punctele de vedere. Acest tip de plantaţie este o cale sigură spre îmbogăţire şi o idee neregretabilă !